Vår Visjon

Ryfylke Rensefisk skal utvikles til en seriøs og betydelig leverandør av rognkjeks for bekjempelse av lakselus med bransjens beste rennomé

Vårt Mål

Vi skal betjene våre kunder med rognkjeks i henhold til avtale gjennom hele året.

Kvalitet

Kvalitet er helt avgjørende for hvordan rognkjeksen vil fungere som rensefisk. RRF har avtale med FoMAS, fiskehelse og miljø om kvalitet og helsekontroll av fisken og anlegget. FoMAS besøker anlegget på Hinderåvåg minimum hver 3.uke hele året. Dette gir oss en unik mulighet til å overvåking fiskens helsestatus. RRF UV-behandler alt inntaksvannet, dette gjør at vi kan levere fisk uten restriksjoner til hele landet. Vi tar også faste prøver av både uv-anlegget (vannprøver sendes til S-Lab) og av fisken (Pharmaq analytic). Vi har faste prosedyrer med screening for PD, AGD samt pastaurella. Fisken leveres alltid med helseattest og prøvesvar fra screeninger når kunden ønsker det.

Transport

RRF har levert rognkjeks til lakseoppdrettere langs hele norskekysten, fra Rogaland i sør til Finmark i nord. Vi har også levert fisk til Shetland.
RRF har avtale med Kvitsøy Sjøtjenester om transport av rognkjeks i Rogaland og Hordaland. Fisken leveres da direkte i kundens merder med båten Scallop. Båten er godkjent av mattilsynet for frakt av rognkjeks. Båten har en kapasitet på 15-25.000 rognkjeks, avhengig av størrelse. Båten er utstyrt med kraftig vannpumpe med uv-filter på innvann, videre er det oksygenering og backup pumper om bord. Erfarent mannskap sørger for profesjonell og skånsom levering direkte i kundens not. For transporter ellers i landet benyttes erfarne transportører, vi samarbeider med T. Malo, K.A. Kristensen og J.Tveiten om fisketransport.

Ryfylke Rensefisk historie

Grunnlaget for Ryfylke Rensefisk ble lagt i det innovative akvakulturmiljøet på Finnøy. Unik kompetanse fra bl.a. lakseoppdrett, torskeoppdrett samt bred kompetanse blant medarbeidere i Sea Urchin Farm (SUF) som driver oppdrett av kråkeboller har gitt RRF en god start. SUF har et nært samarbeid med Rygjabø Vidergående Skole (RVS) på Judaberg, Finnøy i Rogaland. SUF og RVS etablerte Ryfylke Rensefisk AS i 2012 for å tilby rognkjeks til lakseoppdrettere. Etablererne valgte å selge RRF i 2014 og selskapet eies i dag av Grieg Holding AS, Pojo Klima & Energi AS og One Ocean AS.

Våre lokasjoner

Selskapet har kontor i Ipark, i7 (Måltidets hus) samt kontor og postadresse på Finnøy.
Selskapet disponerer et oppdrettsanlegg i Hinderåvåg ved Nedstrand i Rogaland. RRF leier også lokaler ved Finnøy Næringspark på Judaberg, Finnøy. Lokaliteten på Judaberg brukes til FoU -aktiviteter samt stamfiskhold og inkubering.

Hvem er vi?

Styret består av:

profil2_grey

Petter Aanonsen

Daglig leder og Styremedlem

profil2_grey

Bjørn Myrseth

Styremedlem

profil2_grey

Per Grieg

Styremedlem

profil2_grey

Per Øivind Johansen

Styreleder

© 2014 Utviklet av Springmotion